เอกสารรับรอง

เอกสารรับรอง เคเบิ้ลไทร์แบรนด์ YORU และเอกสารเกี่ยวกับบริษัท เอกสารเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติของสินค้า ตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อการนำเข้า-ส่งออก

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

Certificate of registration of the limited company.

เอกสารแสดงว่า บริษัท พีเคที พ็อกเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0505563007613 เอกสาร พค.0401 ออกและรับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดเชียงใหม่

<ประเภท: เอกสารเกี่ยวกับบริษัท>

ออกให้โดย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์)

ทะเบียนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

The certificate of value added tax registration.

เอกสารจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat. 7%) ออกให้โดยกรมสรรพากร รองรับการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อย่างถูกต้อง การออกใบกำกับภาษีจะรวมค่าจัดส่งในยอดรวม เพื่อให้ถูกต้องตามหลักบัญชี

<ประเภท: เอกสารเกี่ยวกับบริษัท>

ออกให้โดย

สำนักงานกรมสรรพากร
กรมสรรพากร

รับรองสมาชิกสภาอุตสาหกรรมไทย

Certification of the federation of Thai industries.

หนังสือรับรอง บริษัท พีเคที พ็อกเก็ต จำกัด เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเภทนิติบุคคล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือกับภาครัฐ ให้สร้างรากฐานอุตสาหกรรมไทย ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

<ประเภท: เอกสารเกี่ยวกับบริษัท>

ออกให้โดย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เอกสารจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Certification of trademark registration.

เอกสารจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฉลากสินค้า แบรนด์ YORU จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเครื่องหมายการค้านี้ จะสามารถใช้ได้เฉพาะการขาย/จำหน่าย เคเบิ้ลไทร์ในประเทศไทยเท่านั้น

<ประเภท: เอกสารเกี่ยวกับบริษัท>

ออกให้โดย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (กระทรวงพาณิชย์)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (กระทรวงพาณิชย์)

รับรองการเป็นสมาชิกหอการค้าไทย

The certificate of Thai Chamber of Commerce.

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาหอการค้าไทย/หอการค้าไทย เลขที่ 0505563007613 สำหรับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามข้อบังคับได้อย่างเคร่งครัด

<ประเภท: เอกสารเกี่ยวกับบริษัท>

ออกให้โดย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รับรองการเป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากล

Member certificate of GS1 Thailand.

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากล แห่งประเทศไทย ซึ่งจะได้สิทธิ์ในการออก Barcode 13 หลักประเภท EAN-13 ติดในสินค้าได้ และเป็นรหัสบาร์โค้ด ที่เป็นสากล สามารถสแกนอ่าน เพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้ทั่วโลก

<ประเภท: เอกสารเกี่ยวกับบริษัท>

ออกให้โดย

สถาบันรหัสสากล (สภาอุตสาหกรรม)
สถาบันรหัสสากล (สภาอุตสาหกรรม)

รับรองทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Certification of THAI SME-GP, OSMEP

หนังสือรับรอง การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME สำหรับจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย สสว. หรือ OSMEP ในโครงการ THAI SME-GP ประเภท นิติบุคคล ในกลุ่มธุรกิจที่มีการจ้างงานเพื่อการค้า และมีที่อยู่สถานประกอบการชัดเจน

<ประเภท: เอกสารเกี่ยวกับภาครัฐ>

ออกให้โดย

สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลการทดสอบจุดหลอมเหลวเคเบิ้ลไทร์

Melting point test by DSC method ASTM D3418

ผลการทดสอบ จุดหลอมเหลว (Melting Point) ของสายเคเบิ้ลไทร์ในชิ้นงานตัวอย่างของ YORU เพื่อหาประสิทธิภาพของการทนความร้อน และการเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานเคเบิ้ลไทร์ในระยะยาว

<ประเภท: เอกสารรับรองคุณภาพเคเบิ้ลไทร์>

ออกให้โดย

(Lab Test) วิกเกอร์ปิกเม้นท์ จำกัด
(Lab Test) วิกเกอร์ปิกเม้นท์ จำกัด

ผลการทดสอบค่าความชื้นเคเบิ้ลไทร์

Density and moisture test by Vicker method.

ผลการทดสอบ ค่าความชื้นภายใน และความหนาแน่น ของสายเคเบิ้ลไทร์ในชิ้นงานตัวอย่างของ YORU เพื่อหาประสิทธิภาพของการทนต่อสภาพอากาศในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานเคเบิ้ลไทร์ในระยะยาว

<ประเภท: เอกสารรับรองคุณภาพเคเบิ้ลไทร์>

ออกให้โดย

(Lab Test) วิกเกอร์ปิกเม้นท์ จำกัด
(Lab Test) วิกเกอร์ปิกเม้นท์ จำกัด

รับรองผ่านมาตรฐาน UL62275

Certification for UL62275.

ผ่านมาตรฐาน UL94-V2 เป็นมาตรฐานการป้องกันการลามไฟ ของพลาสติกที่ใช้ผลิตเคเบิ้ลไทร์ เมื่อโดนความร้อนจากการเผาไหม้ สามารถละลายเป็นหยดพลาสติกได้ แต่หยดพลาสติกที่ตกลงพื้น จะไม่ก่อให้เกิดการลามไฟ

<ประเภท: เอกสารรับรองคุณภาพเคเบิ้ลไทร์>

ออกให้โดย

UL Certification Marks
UL Certification Marks

รับรองผ่านมาตรฐาน CE เพื่อส่งออก

Certification for CE.

ผ่านมาตรฐาน CE หรือ Conformite Europeene ซึ่งจะสามารถนำเข้าจำหน่ายในประเทศยุโรปได้อย่างถูกกฎหมาย เนื่องจากมีการรับรองด้านความปลอดภัย ทั้งจากการบวนการผลิต จากวัสดุที่ใช้ผลิต และจากตัวชิ้นงานเคเบิ้ลไทร์เอง

<ประเภท: เอกสารรับรองคุณภาพเคเบิ้ลไทร์>

ออกให้โดย

Ente Certificazione Macchine
Ente Certificazione Macchine

รับรองผ่านมาตรฐาน GB/T19001

Certification for GB/T19001.

ผ่านมาตรฐาน GB หรือ มาตรฐานระดับชาติ เป็นการรับรองด้านความปลอดภัยและคุณภาพสินค้า สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO หรือ IEC เป็นมาตรฐานกำหนดขนาดของ “ความกว้าง” ขั้นต่ำเพื่อการใช้งาน ของสายเคเบิ้ลไทร์แต่ละขนาด

<ประเภท: เอกสารรับรองคุณภาพเคเบิ้ลไทร์>

ออกให้โดย

DAS Certification Ltd.
DAS Certification Ltd.

ผลการทดสอบสารอันตรายในเคเบิ้ลไทร์

Certification for RoHS testing.

ผ่านการทดสอบสารอันตรายในเคเบิ้ลไทร์ เพื่อยืนยันรับรองการใช้งานได้ในระยะยาว โดยมีค่าแคดเมียม สังกะสี โครเมียม ฯลฯ ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน จึงสามารถนำมาใช้งานในชีวิตจริงได้อย่างปลอดภัย

<ประเภท: เอกสารรับรองคุณภาพเคเบิ้ลไทร์>

ออกให้โดย

SGS-CSTO Technical Senga
SGS-CSTO Technical Senga