YORU Cable ties Datasheet

Specification ของเคเบิ้ลไทร์ YORU ทุกขนาด ทุก Model ภาพแพ็คเกจสินค้า ภาพการวัดขนาดของสาย ความทนทานต่อแรงดึง วัสดุผลิต และความหนาของแต่ละประเภท

เคเบิ้ลไทร์ Standard สีขาว

ข้อมูล Spec เคเบิ้ลไทร์แบบ Standard สีขาว
YR080-02STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 1.9 x 80 mm. (3 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR080-03STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 2.5 x 80 mm. (3 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR100-02STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 1.9 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR100-03STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 2.5 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR100-04STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 3.6 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR120-02STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 1.9 x 120 mm. (5 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR120-03STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 2.5 x 120 mm. (5 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR120-04STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 3.6 x 120 mm. (5 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR120-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 120 mm. (5 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-02STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 1.9 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-03STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 2.5 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-3BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 2.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-04STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 3.6 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-06STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 5.6 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-02STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 1.9 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-03STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 2.5 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-3BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 2.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-04STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 3.6 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-06STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 5.6 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-08STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-8BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.6 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-03STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 2.5 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-04STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 3.6 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-06STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 5.6 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-08STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-8BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.6 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-03STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 2.5 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-04STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 3.6 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-06STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 5.6 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-08STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-8BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.6 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-03STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 2.5 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-04STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 3.6 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-6BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 5.2 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-08STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-8BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.6 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR370-04STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 3.6 x 370 mm. (15 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR370-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 370 mm. (15 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR400-04STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 3.6 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR400-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR400-6BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 5.2 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR400-08STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR400-8BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.6 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR400-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR450-04STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 3.6 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR450-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR450-6BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 5.2 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR450-08STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR450-8BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.6 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR450-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR500-04STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 3.6 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR500-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR500-6BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 5.2 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR500-08STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR500-8BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.6 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR500-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR550-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 550 mm. (22 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR550-08STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 550 mm. (22 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR550-8BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.6 x 550 mm. (22 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR550-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 550 mm. (22 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR600-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR600-08STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR600-8BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.6 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR600-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR650-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 650 mm. (26 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR650-8BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.6 x 650 mm. (26 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR650-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 650 mm. (26 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR650-12STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 12 x 650 mm. (26 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR700-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 700 mm. (28 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR760-05STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 760 mm. (30 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR760-8BSTW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.6 x 760 mm. (30 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR760-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 760 mm. (30 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR760-12STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 12 x 760 mm. (30 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR800-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 800 mm. (32 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR920-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 920 mm. (36 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR1K0-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 1000 mm. (40 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR1K2-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 1200 mm. (47 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR1K3-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 1300 mm. (51 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR1K5-10STW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 8.8 x 1500 mm. (59 นิ้ว) แบบไนลอน Standard

เคเบิ้ลไทร์ Standard สีดำ

ข้อมูล Spec เคเบิ้ลไทร์แบบ Standard สีดำ
YR080-02STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 1.9 x 80 mm. (3 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR080-03STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 2.5 x 80 mm. (3 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR100-02STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 1.9 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR100-03STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 2.5 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR100-04STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 3.6 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR120-02STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 1.9 x 120 mm. (5 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR120-03STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 2.5 x 120 mm. (5 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR120-04STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 3.6 x 120 mm. (5 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR120-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 120 mm. (5 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-02STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 1.9 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-03STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 2.5 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-3BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 2.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-04STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 3.6 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-06STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 5.6 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-02STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 1.9 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-03STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 2.5 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-3BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 2.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-04STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 3.6 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-06STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 5.6 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-08STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-8BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.6 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-03STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 2.5 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-04STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 3.6 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-06STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 5.6 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-08STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-8BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.6 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-03STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 2.5 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-04STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 3.6 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-06STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 5.6 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-08STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-8BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.6 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-03STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 2.5 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-04STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 3.6 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-6BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 5.2 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-08STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-8BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.6 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR350-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR370-04STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 3.6 x 370 mm. (15 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR370-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 370 mm. (15 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR400-04STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 3.6 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR400-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR400-6BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 5.2 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR400-08STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR400-8BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.6 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR400-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR450-04STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 3.6 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR450-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR450-6BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 5.2 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR450-08STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR450-8BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.6 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR450-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR500-04STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 3.6 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR500-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR500-6BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 5.2 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR500-08STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR500-8BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.6 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR500-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR550-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 550 mm. (22 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR550-08STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 550 mm. (22 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR550-8BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.6 x 550 mm. (22 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR550-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 550 mm. (22 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR600-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR600-08STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR600-8BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.6 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR600-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR650-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 650 mm. (26 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR650-8BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.6 x 650 mm. (26 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR650-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 650 mm. (26 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR650-12STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 12 x 650 mm. (26 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR700-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 700 mm. (28 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR760-05STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 760 mm. (30 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR760-8BSTB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.6 x 760 mm. (30 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR760-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 760 mm. (30 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR760-12STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 12 x 760 mm. (30 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR800-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 800 mm. (32 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR920-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 920 mm. (36 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR1K0-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 1000 mm. (40 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR1K2-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 1200 mm. (47 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR1K3-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 1300 mm. (51 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR1K5-10STB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 8.8 x 1500 mm. (59 นิ้ว) แบบไนลอน Standard

เคเบิ้ลไทร์ Standard สีแดง

ข้อมูล Spec เคเบิ้ลไทร์แบบ Standard สีแดง
YR100-02CLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 1.9 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR100-03CLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 2.5 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-02CLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 1.9 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-03CLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 2.5 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-04CLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 3.6 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-05CLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 4.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-04CLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 3.6 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-05CLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 4.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-05CLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 4.8 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-05CLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 4.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-3BCLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 2.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-03CLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 2.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-03CLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 2.8 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-03CLR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 2.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard

เคเบิ้ลไทร์ Standard สีน้ำเงิน

ข้อมูล Spec เคเบิ้ลไทร์แบบ Standard สีน้ำเงิน
YR100-02CLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 1.9 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR100-03CLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 2.5 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-02CLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 1.9 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-03CLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 2.5 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-04CLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 3.6 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-05CLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 4.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-04CLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 3.6 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-05CLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 4.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-05CLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 4.8 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-05CLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 4.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-3BCLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 2.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-03CLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 2.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-03CLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 2.8 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-03CLB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 2.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard

เคเบิ้ลไทร์ Standard สีเขียว

ข้อมูล Spec เคเบิ้ลไทร์แบบ Standard สีเขียว
YR100-02CLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 1.9 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR100-03CLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 2.5 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-02CLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 1.9 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-03CLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 2.5 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-04CLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 3.6 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-05CLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 4.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-04CLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 3.6 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-05CLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 4.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-05CLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 4.8 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-05CLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 4.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-3BCLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 2.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-03CLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 2.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-03CLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 2.8 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-03CLG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 2.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard

เคเบิ้ลไทร์ Standard สีเหลือง

ข้อมูล Spec เคเบิ้ลไทร์แบบ Standard สีเหลือง
YR100-02CLY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 1.9 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR100-03CLY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 2.5 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-02CLY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 1.9 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-03CLY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 2.5 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-04CLY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 3.6 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR150-05CLY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 4.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-04CLY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 3.6 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-05CLY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 4.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-05CLY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 4.8 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-05CLY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 4.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR200-03CLY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 2.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR250-03CLY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 2.8 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน Standard
YR300-03CLY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 2.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน Standard

เคเบิ้ลไทร์ Stainless 304

ข้อมูล Spec เคเบิ้ลไทร์แบบ Stainless 304
YR100-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR130-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 130 mm. (5 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR150-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR200-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR250-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR300-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR350-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR400-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR450-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR500-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR550-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 550 mm. (22 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR600-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR650-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 650 mm. (26 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR700-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 700 mm. (28 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR750-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 750 mm. (30 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR800-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 800 mm. (32 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR850-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 750 mm. (34 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR900-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 900 mm. (36 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR950-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 950 mm. (38 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K0-46STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 4.6 x 1000 mm. (40 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR100-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR130-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 130 mm. (5 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR150-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR200-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR250-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR300-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR350-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR400-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR450-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR500-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR550-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 550 mm. (22 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR600-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR650-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 650 mm. (26 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR700-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 700 mm. (28 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR750-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 750 mm. (30 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR800-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 800 mm. (32 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR850-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 750 mm. (34 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR900-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 900 mm. (36 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR950-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 950 mm. (38 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K0-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 1000 mm. (40 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K1-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 1100 mm. (44 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K2-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 1200 mm. (47 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K3-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 1300 mm. (51 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K4-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 1400 mm. (55 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K5-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 1500 mm. (59 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K6-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 1600 mm. (63 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K7-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 1700 mm. (67 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K8-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 1800 mm. (71 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K9-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 1900 mm. (75 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR2K0-79STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 7.9 x 2000 mm. (78 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR100-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 100 mm. (4 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR150-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR200-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR250-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR300-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR350-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR400-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR450-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 450 mm. (18 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR500-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR550-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 550 mm. (22 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR600-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR650-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 650 mm. (26 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR700-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 700 mm. (28 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR750-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 750 mm. (30 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR800-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 800 mm. (32 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR850-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 850 mm. (34 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR900-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 900 mm. (38 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K0-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 1000 mm. (40 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K1-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 1100 mm. (44 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K2-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 1200 mm. (47 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K3-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 1300 mm. (51 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K4-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 1400 mm. (55 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K5-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 1500 mm. (59 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K6-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 1600 mm. (63 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K7-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 1700 mm. (67 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K8-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 1800 mm. (71 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K9-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 1900 mm. (75 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR2K0-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 2000 mm. (78 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR2K1-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 2100 mm. (82 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR2K2-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 2200 mm. (86 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR2K3-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 2300 mm. (90 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR2K4-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 2400 mm. (94 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR2K5-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 2500 mm. (98 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR2K6-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 2600 mm. (102 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR2K7-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 2700 mm. (106 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR2K8-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 2800 mm. (110 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR2K9-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 2900 mm. (114 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR3K0-10STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 10 x 3000 mm. (118 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR150-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR200-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR300-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR400-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR500-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR550-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 550 mm. (22 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR600-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR650-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 650 mm. (26 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR700-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 700 mm. (28 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR800-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 800 mm. (32 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR900-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 900 mm. (36 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K0-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 1000 mm. (40 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K1-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 1100 mm. (44 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K2-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 1200 mm. (47 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K3-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 1300 mm. (51 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K4-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 1400 mm. (55 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K5-12STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 11.5 x 1500 mm. (59 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR300-16STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 16 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR400-16STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 16 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR500-16STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 16 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR600-16STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 16 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR700-16STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 16 x 700 mm. (28 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR800-16STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 16 x 800 mm. (32 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR900-16STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 16 x 900 mm. (36 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K0-16STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 16 x 1000 mm. (40 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR300-19STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 19 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR400-19STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 19 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR500-19STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 19 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR600-19STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 19 x 600 mm. (24 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR700-19STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 19 x 700 mm. (28 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR800-19STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 19 x 800 mm. (32 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR900-19STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 19 x 900 mm. (36 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304
YR1K0-19STL เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเงิน ขนาด 19 x 1000 mm. (40 นิ้ว) แบบสแตนเลส 304

เคเบิ้ลไทร์ Unlockable สีขาว

ข้อมูล Spec เคเบิ้ลไทร์แบบ Unlockable สีขาว
YR150-05UNW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR150-08UNW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR200-05UNW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR200-08UNW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR250-08UNW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR300-05UNW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 4.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR300-08UNW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR350-08UNW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR400-08UNW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR450-08UNW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 450 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR500-08UNW เคเบิ้ลไทร์ YORU สีขาว ขนาด 7.2 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้

เคเบิ้ลไทร์ Unlockable สีดำ

ข้อมูล Spec เคเบิ้ลไทร์แบบ Unlockable สีดำ
YR150-05UNB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR150-08UNB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR200-05UNB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR200-08UNB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR250-08UNB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR300-05UNB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 4.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR300-08UNB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR350-08UNB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR400-08UNB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR450-08UNB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 450 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR500-08UNB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีดำ ขนาด 7.2 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้

เคเบิ้ลไทร์ Unlockable สีแดง

ข้อมูล Spec เคเบิ้ลไทร์แบบ Unlockable สีแดง
YR150-05UCR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 4.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR150-08UCR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 7.2 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR200-05UCR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 4.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR200-08UCR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 7.2 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR250-08UCR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 7.2 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR300-05UCR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 4.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR300-08UCR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 7.2 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR350-08UCR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 7.2 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR400-08UCR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 7.2 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR450-08UCR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 7.2 x 450 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR500-08UCR เคเบิ้ลไทร์ YORU สีแดง ขนาด 7.2 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้

เคเบิ้ลไทร์ Unlockable สีน้ำเงิน

ข้อมูล Spec เคเบิ้ลไทร์แบบ Unlockable สีน้ำเงิน
YR150-05UCB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 4.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR150-08UCB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 7.2 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR200-05UCB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 4.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR200-08UCB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 7.2 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR250-08UCB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 7.2 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR300-05UCB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 4.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR300-08UCB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 7.2 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR350-08UCB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 7.2 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR400-08UCB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 7.2 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR450-08UCB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 7.2 x 450 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR500-08UCB เคเบิ้ลไทร์ YORU สีน้ำเงิน ขนาด 7.2 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้

เคเบิ้ลไทร์ Unlockable สีเขียว

ข้อมูล Spec เคเบิ้ลไทร์แบบ Unlockable สีเขียว
YR150-05UCG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 4.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR150-08UCG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 7.2 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR200-05UCG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 4.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR200-08UCG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 7.2 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR250-08UCG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 7.2 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR300-05UCG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 4.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR300-08UCG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 7.2 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR350-08UCG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 7.2 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR400-08UCG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 7.2 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR450-08UCG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 7.2 x 450 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR500-08UCG เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเขียว ขนาด 7.2 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้

เคเบิ้ลไทร์ Unlockable สีเหลือง

ข้อมูล Spec เคเบิ้ลไทร์แบบ Unlockable สีเหลือง
YR150-05UCY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 4.8 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR150-08UCY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 7.2 x 150 mm. (6 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR200-05UCY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 4.8 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR200-08UCY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 7.2 x 200 mm. (8 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR250-08UCY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 7.2 x 250 mm. (10 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR300-05UCY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 4.8 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR300-08UCY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 7.2 x 300 mm. (12 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR350-08UCY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 7.2 x 350 mm. (14 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR400-08UCY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 7.2 x 400 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR450-08UCY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 7.2 x 450 mm. (16 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YR500-08UCY เคเบิ้ลไทร์ YORU สีเหลือง ขนาด 7.2 x 500 mm. (20 นิ้ว) แบบไนลอน ปลดล็อคได้
YORU LINE QR Code
(มี @ นำหน้าด้วยนะคะ)