ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน CE สินค้าที่ได้รับสัญลักษณ์มีกี่ชนิด ข้อควรกำหนดของมาตรฐาน CE

ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน CE

มาตรฐาน CE เป็นมาตรฐานที่สำคัญในการผลิตสินค้า เป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยการันตีคุณภาพของสินค้าได้ ซึ่งมาตรฐาน CE หลายคนอาจยังไม่คุ้น เนื่องจากไม่ใช่มาตรฐานของประเทศไทย แต่มาตรฐาน CE นั้น ก็มีความสำคัญอยู่ไม่น้อยเลย

มาตรฐาน CE คืออะไร

ชื่อเต็มของมาตรฐาน CE คือ Conformite Europeene มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่า “European Conformity” เป็นมาตรฐานที่แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในสหภาพยุโรป โดยจะต้องผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามกฎที่ได้ระบุไว้ จึงจะสามารถจำหน่ายสินค้าได้อย่างถูกกฎหมายในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป

สินค้าที่จะต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐาน CE

มีสินค้าทั้งหมด 23 ชนิดที่จะต้องได้รับสัญลักษณ์มาตรฐาน CE ก่อน จึงจะทำการจำหน่ายในเขตเศรษฐกิจยุโรปได้

 1. ระบบและอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการจราจรทางอากาศ
 2. อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จุดไฟโดยใช้แก๊ส เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ใช้ในการทำอาหาร ทำความร้อน ผลิตน้ำร้อน ตู้เย็น แสงสว่าง หรือซักล้าง
 3. ระบบการติดตั้งเคเบิ้ลสำหรับบรรทุกผู้โดยสาร
 4. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์ต่ำ และอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น สายรัดเคเบิ้ลไทร์ สายไฟ
 5. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการก่อสร้าง
 6. อุปกรณ์และระบบป้องกันสำหรับการใช้ในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด
 7. วัตถุระเบิดสำหรับพลเมือง
 8. ภาชนะหุงต้มน้ำ
 9. ตู้เย็นและเครื่องทำความเย็นใช้ภายในครัวเรือน
 10. ลิฟต์สำหรับขนผู้โดยสารหรือสินค้า
 11. เครื่องจักรกลทุกชนิดที่มีส่วนประกอบใช้ในการแปรรูป รักษา เคลื่อนย้าย หรือการบรรจุหีบห่อวัสดุ
 12. อุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินเรือ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการเดินเรือระหว่างประเทศ
 13. เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวินิจฉัย การป้องกัน การติดตาม การรักษา หรือการบรรเทาโรค การบาดเจ็บ หรือความบกพร่องทางร่างกาย ซึ่งรวมถึงการทดแทนแขนขา หรือข้อต่อ และการคุมกำเนิด
 14. เครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับการฝังที่มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี ซึ่งรวมถึงเครื่องมือที่อาศัยแหล่งพลังงานไฟฟ้า หรือ แหล่งพลังงานอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่ผลิตได้โดยตรงจากร่างกายมนุษย์
 15. เครื่องมือทางการแพทย์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค เครื่องมือที่ ใช้ในการตรวจสอบสิ่งต่างๆ เช่น เลือด เนื้อเยื่อจากร่างกายมนุษย์
 16. เครื่องชั่งแบบไม่อัตโนมัติ
 17. อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล
 18. อุปกรณ์เกี่ยวกับแรงดัน ซึ่งรวมถึงท่อ หรืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
 19. อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยุ และอุปกรณ์เกี่ยวกับสถานีโทรคมนาคม
 20. เรือขนาดความยาวของลำเรือตั้งแต่ 2.5 – 24 เมตร ที่ใช้สำหรับการกีฬาหรือการพักผ่อน
 21. ท่อแรงดัน ซึ่งรวมถึงท่อเชื่อมโลหะที่นำมาใช้บรรจุอากาศหรือไนโตรเจน ณ ความดันที่เกินกว่า 0.5 บาร์
 22. ของเล่น ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบ และทำให้สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปีเล่น
 23. ระบบรถไฟภายในยุโรป
สินค้าที่จะต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐาน CE
สินค้าได้รับสัญลักษณ์มาตรฐาน CE

ข้อกำหนดของมาตรฐาน CE

สินค้าที่จะได้รับมาตรฐาน CE จะต้องมีคุณสมบัติผ่านข้อกำหนดเหล่านี้

 • มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ
 • มีคุณสมบัติความปลอดภัย
 • มีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป

โดยสินค้านั้นไม่จำกัดว่าเป็นสินค้าที่ผลิตภายในหรือภายนอกประเทศก็ตาม ต่างก็ต้องได้รับมาตรฐาน CE ก่อน จึงจะทำการวางขาย หรือเคลื่อนย้ายภายในเขตเศรษฐกิจยุโรปได้

ในฐานะผู้ผลิตหากคุณต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่เป็นกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป การขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน CE จึงเป็นเครื่องหมายที่สำคัญ และเป็นใบเบิกทางสำคัญที่จะทำให้คุณได้ส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว และในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์จากเครื่องหมายมาตรฐาน CE เพราะเป็นการการันตีคุณภาพของสินค้าในเบื้องต้น ว่าเป็นสินค้าที่มีการผลิตอย่างมีมาตรฐาน

Facebook
Twitter
Email
รับรองสมาชิกสภาอุตสาหกรรมไทย​
สภาอุตสาหกรรม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สสว. รับรองภาครัฐ
สมาชิกหอการค้าไทย
หอการค้าไทย
เอกสารจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า YORU
เครื่องหมายการค้า
ในสหราชอาณาจักร เคเบิ้ลไทร์คือเคเบิ้ลไทร์ แต่ที่อื่น ๆ อาจรู้จักในลักษณะต่อไปนี้ a zip tie, a tie wrap หรือ a pipe clip แต่ผู้ประดิษฐ์เคเบิ้ลไทร์ ยื่นจดสิทธิบัตรในปี 1958 คือ สายรัด Ty-Rap ที่ใช้งานได้ยาวนานและใช้งานง่าย
อ่าน: 14 ครั้ง
สายเคเบิ้ลไทร์ หรือไทร์แรพท์ หรือซิปไทร์ หรือสายรัดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ YORU เรามั่นใจว่าการใช้สายรัดเคเบิ้ลไทร์รัดกระสอบ เป็นวิธีง่ายและมีประสืทธิภาพที่สุด ในการขนส่งสินค้า
อ่าน: 19 ครั้ง
มาตรฐาน CE เป็นมาตรฐานที่ในการผลิตสินค้า สัญลักษณ์การันตีคุณภาพของสินค้า ซึ่งหลายคนอาจยังไม่คุ้น เนื่องจากไม่ใช่มาตรฐานของประเทศไทย แต่มาตรฐาน CE นั้น ก็มีความสำคัญอยู่ไม่น้อยเลย
อ่าน: 71 ครั้ง
เคเบิ้ลไทร์ สีเขียว (Green) ยี่ห้อ YORU เคเบิ้ลไทร์มาตรฐาน (ชุด 100-1,000 เส้น) ราคาส่ง ความยาว 4 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว สายเคเบิ้ลไทร์แบบรัดแน่น สายรัดเคเบิลไทโยรุ ผลิตคุณภาพตามมาตรฐานส่งออกยุโรป
ราคาส่ง: 100-1,000 เส้น/ชุด

NYLON CABLE TIES

 • เคเบิ้ลไทร์มาตรฐาน สีเขียว ทุกความยาว
 • สีเขียว สำหรับมัด เพื่อแยกหมวดหมู่สิ่งของ
 • ผ่านมาตรฐานสากล UL CE SGS และ ROHS
 • สำหรับใช้งานภายใน และนอกอาคาร
 • ล็อคแล้วแน่นไม่หลุด ใช้นานได้ไม่กรอบ
เคเบิ้ลไทร์ สีแดง (Red) ยี่ห้อ YORU เคเบิ้ลไทร์มาตรฐาน (ชุด 100-1,000 เส้น) ราคาส่ง ความยาว 4 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว สายเคเบิ้ลไทร์แบบรัดแน่น สายรัดเคเบิลไทโยรุ ผลิตคุณภาพตามมาตรฐานส่งออกยุโรป
ราคาส่ง: 100-1,000 เส้น/ชุด

NYLON CABLE TIES

 • เคเบิ้ลไทร์มาตรฐาน สีแดง ทุกความยาว
 • สีแดง สำหรับมัด เพื่อแยกหมวดหมู่สิ่งของ
 • ผ่านมาตรฐานสากล UL CE SGS และ ROHS
 • สำหรับใช้งานภายใน และนอกอาคาร
 • ล็อคแล้วแน่นไม่หลุด ใช้นานได้ไม่กรอบ
YORU LINE QR Code
(มี @ นำหน้าด้วยนะคะ)
YORU เคเบิ้ลไทร์คุณภาพ มาตรฐานส่งออก